Targi 55 Plus

15.05.2015

 
Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie do wzięcia udziału w majowych targach senioralnych 55Plus - nowa jakość życia. Serwis opiekundlaseniora.pl będzie tam także obecny, szukajcie nas w grupie wystawców Origin. Celem Targów jest budowanie nowej świadomości zdrowego, aktywnego życia wśród osób 55plus i ich dzieci, a także konsolidacja środowisk działających w branży oraz wszystkich, którzy dopiero myślą o wejściu i zaistnieniu na tym rynku.

Wysoki poziom merytoryczny gwarantują zaproszeni do rady programowej eksperci:
  • DR N. O ZDR. ELŻBIETA SZWAŁKIEWICZ - Przewodnicząca Rady Programowej, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z nami łatwiej”. Stypendystka i członek międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych Ashoka z siedzibą w Waszyngtonie. Założyciel i nauczyciel Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie. Były wieloletni Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. Utworzyła model kompleksowej opieki długoterminowej oparty na własnej autorskiej koncepcji pielęgnowania (pielęgnacji kompensacyjnej) i promowaniu nowego medycznego zawodu pomocniczego - opiekuna medycznego.
  • PROF. DR HAB. N. MED. BARBARA BIEŃ Gerontolog, geriatra, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa podlaskiego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG). Kierownik najstarszej w Polsce Kliniki Geriatrii, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
  • PROF. DR HAB. N. MED. JOLANTA KUJAWA Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z 33 letnim stażem pracy. Od 2005 r. kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prodziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego ds. kierunku Fizjoterapia w kadencji 2012-2016. Pani profesor opublikowała ponad 125 publikacji naukowych, w tym 24 rozdziały w monografiach. Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, wiceprzewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek: International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Publication Committee of ISPRM,  Członek Komitetu Wykonawczego European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Delegat Naczelnej Rady Lekarskiej do Sekcji i Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów – (UEMS PRM Section & Board).
  • PROF. DR HAB. N. EKON. PIOTR BŁĘDOWSKI Prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog, autor około 200 publikacji naukowych. Ekspert Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.
Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie interdyscyplinarne Forum 55plus, o tematyce: „Moda na seniora – światowe trendy”. Odbędzie się ono pierwszego dnia Targów, to jest 29 maja 2015 r.
 

29-30 maja 2015   
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (PKiN)

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

 
Wszystkie treści, zdjęcia oraz grafiki zamieszczone w portalu opiekundlaseniora.pl chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz jakiekolwiek wykorzystanie, jest zabronione bez zgody administratora serwisu.